Transaction Overview

6YLXUXWT44H5UYLNOQBJ3BOAJGAZWISVTRQMCJZMUS7TSYXXD7BQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
200 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
2,118,492.320666 Algos
Sender rewards:
2.11869 Algos
Receiver balance:
200 Algos
Receiver rewards:
0 Algos
First round:
1508058
Last round:
1509058
Created at:
Mon, 26 Aug 2019 11:02:58 GMT
Note:
kycQSmEEUIs=
Offset
00000000
  Hex
  93 27 10 4A 61 04 50 8B
  ASCII
  �'.Ja.P�
[ 39, 16, 74 ]