Transaction Overview

7BJWXU5SL5646J5UZXOSUIX7FRLJ76NMYORXV2WKJ7VK5WLHGSXA
Status:
Block:
Amount:
0.001 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
20,500,851.20229 Algos
Receiver rewards:
25,165.804557 Algos
First round:
3294100
Last round:
3295100
Type:
pay
Created at:
Mon, 25 Nov 2019 16:11:02 GMT