Transaction Overview

B6V5UF56GP6PDW7AV2QXYYUDAFKV2IMKRDGGWY24PPZG33Q33FWA
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
0.100077 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
9.899693 Algos
Sender rewards:
0.00077 Algos
Receiver balance:
5,745.579083 Algos
Receiver rewards:
0.442365 Algos
First round:
966641
Last round:
967641
Created at:
Tue, 30 Jul 2019 08:45:19 GMT