Transaction Overview

EHJVSQ4LUPFK2EMFGAWWB3PVT6X7BWUTANO3JHBIOPGVGQ5FNJNA
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
3,664.724847 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
0 Algos
Sender rewards:
96.777836 Algos
Receiver rewards:
0.058261 Algos
First round:
2734449
Last round:
2735449
Close amount:
274.002841 Algos
Close address rewards:
0 Algos
Created at:
Mon, 28 Oct 2019 01:57:38 GMT