Transaction Overview

GZH5WKXZ6SXSWQ6R7EEXY5Z4SDFYF5NEGAVW3VFU4L3AWDIVAGFA
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
3,534.006363 Algos
Fee:
0.0015 Algos
Sender balance:
0.203534 Algos
Sender rewards:
0.003534 Algos
Receiver balance:
20,210,287.202184 Algos
Receiver rewards:
60.620076 Algos
First round:
4874877
Last round:
4875877
Created at:
Fri, 14 Feb 2020 11:09:42 GMT