Transaction Overview

JDXGQBYY2TMEZPICDUCPGFHISIM6DO52AXTJZEGU5OEJBEWRBLLQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
0.001 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
21,307,059.839544 Algos
Sender rewards:
5,836.535102 Algos
Receiver balance:
53,338,775.8115 Algos
Receiver rewards:
14,610.820936 Algos
First round:
4806100
Last round:
4807100
Created at:
Mon, 10 Feb 2020 22:02:02 GMT