Transaction Overview

JJ6HBO7GYAJMFNLCV7BYLKJEGWDAVKMEGWU6PMZHO2MDDAGIU2MQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
1,074,790 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
0 Algos
Sender rewards:
63,879.26728 Algos
Receiver balance:
1,442,768.579035 Algos
Receiver rewards:
189.778608 Algos
First round:
4707655
Last round:
4708655
Close amount:
100,063,879.923338 Algos
Close address rewards:
0 Algos
Created at:
Wed, 05 Feb 2020 20:41:01 GMT