Transaction OverviewWed Feb 05 2020 20:41:01 GMT+0000
CopyTransaction IDJJ6HBO7GYAJMFNLCV7BYLKJEGWDAVKMEGWU6PMZHO2MDDAGIU2MQ
TimestampWed Feb 05 2020 20:41:01 GMT+0000
Block4707671
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round4707655
Last Round4708655
Sender Balance0
Sender Rewards63,879.26728
Receiver Balance1,442,768.579035
Receiver Rewards189.778608
Fee0.001