Transaction Overview

L4EPYPAQIKFTRKFMOM3MZVI5QOHGMNCYGDXRTHNDJV37F6V7K32Q
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
3,534 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
4,630,881.578183 Algos
Sender rewards:
64.8809 Algos
Receiver balance:
3,534.207863 Algos
Receiver rewards:
0 Algos
First round:
4874813
Last round:
4875813
Created at:
Fri, 14 Feb 2020 11:04:47 GMT