Transaction OverviewThu Nov 07 2019 16:52:02 GMT+0000
CopyTransaction IDOHDJLWHYS5G5DIZMECC6YG7SHRMAMGEFFCYVVDMX2MACOZEDMJBQ
TimestampThu Nov 07 2019 16:52:02 GMT+0000
Block2941314
TypeTransfer
StatusCompleted
First Round2941300
Last Round2942300
Sender Balance51,027,423.773577
Sender Rewards-
Receiver Balance51,027,566.621428
Receiver Rewards22,442.25456
Fee0.001