Transaction Overview

SBINBO6Y4TOI724YO3M65T4THGMT43SZSFMQS2OTX7WWKVLIS2XQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
418,754.096531 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
360,707.988449 Algos
Receiver balance:
2,526,744.249872 Algos
Receiver rewards:
0 Algos
First round:
5294276
Last round:
5295276
Created at:
Fri, 06 Mar 2020 21:08:16 GMT