Transaction Overview

WN5DVJOUUYV5TOPFE3RP6I7XCQMAS4AI7UOR742TY6RSBBEZ4OXQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
4,133 Algos
Fee:
0.0015 Algos
Sender balance:
20,362,152.360841 Algos
Sender rewards:
20.366264 Algos
Receiver balance:
4,133.289837 Algos
Receiver rewards:
0 Algos
First round:
4879227
Last round:
4880227
Created at:
Fri, 14 Feb 2020 16:33:13 GMT