Transaction Overview

XH46PSN6ROF7SAFJ73GDSLZPV2PJKUHQ7XXKYSB6SYOAOG7FLCRQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
0.001 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
21,312,919.244769 Algos
Receiver balance:
53,353,443.975625 Algos
Receiver rewards:
14,668.163125 Algos
First round:
4825000
Last round:
4826000
Created at:
Tue, 11 Feb 2020 21:22:03 GMT