Transaction Overview

XLEWYAKUTUKIPOT525U22VDF7WKNTXZ75NNDESCTARPOYYXBRQSQ
Status:
Block:
Type:
Transfer
Amount:
12,201.132012 Algos
Fee:
0.001 Algos
Sender balance:
0 Algos
Sender rewards:
306.584928 Algos
Receiver rewards:
0.046288 Algos
First round:
2734158
Last round:
2735158
Close amount:
274.011168 Algos
Close address rewards:
0 Algos
Created at:
Mon, 28 Oct 2019 01:36:12 GMT