Transaction Overview

ZZBV574NJFP2A2VCH6GZF5W7WHUGP2WSCRD52AOE74QFCB7PW2VA
Status:
Block:
Type:
Keyreg
KeyReg:
voteKey: +C9ygf2up//lPNYJddMkWm0Jaq5LkX6YmEggd7Mwidw=
selectionKey: VrNaJomhRQx1Ljrjr6xAv2hK+MU5i5VgxAPd3TWotg4=
voteFirst: 500001
voteLast: 6500000
voteKeyDilution: 10000
Fee:
0.1 Algos
Sender balance:
42,955,653.158037 Algos
Sender rewards:
27,002.121479 Algos
First round:
5273979
Last round:
5274979
Created at:
Thu, 05 Mar 2020 20:36:18 GMT